Palvelut

Kosteuskartoitukset

Kiinteistöjen kosteuskartoitukset.
Kiinteistöjen kosteusmittaukset.
Kosteusvaurioiden syiden selvittäminen.
Ajanmukainen mittauslaitteisto.
Sähköinen raportointijärjestelmä.


Taloyhtiöille räätälöityjä paketteja eri tilojen tarkistuksista.

vuodonpaikannus

Putkistovuotojen paikannus erityyppisillä vuodonpaikannuslaitteilla ja lämpökameralla.


okt_vuodonpaikannus_tekstilla_3.jpg okt_vuodonpaikannus_tekstilla_2.jpg okt_vuodonpaikannus_tekstilla_1.jpg

purkutyöt

Tehokas ja nykyaikainen purkukalusto.
Suojaus pölyltä ja lialta.
Alipaineistus estää pölyn leviämisen muihin tiloihin.
Purkujätteen kuljetus pois purkukohteesta.


Tarvittaessa rakenteet ja pinnat desinfioidaan tarpeen mukaan ennen purkutöiden alkua, purkutöiden jälkeen tai kuivauksen jälkeen.

okt_purku.jpg
okt_purku_20140605_101853.jpg okt_purku_imag0452.jpg

Rakennekuivaukset

Lattiaeristeiden sekä massiiviseinärakenteiden eristeiden kuivaukseen kuivauspuhaltimet malli SCX sekä SCX-SAB (melutaso < 60 dB).

Ilman kuivaukseen DR-030C (teho 1,1 kg/h).

Suuremmissa kohteissa R-060BR (teho 4,6 kg/h).

Tarvittaessa kondensoivat kuivaimet A-30 (teho 0,5 kg/h).

Betoni-, kevytbetoni- ja tiilirakenteiden kuivaukseen käytämme levykuivaimia yhdistettynä muuhun tarvittavaan laitteistoon.

okt_kuivaus_0662.jpg
okt_kuivaus_0847.jpgokt_kuivaus_0670.jpg

vesivahinkojen korjaukset

Korjausrakentajamme ovat pitkän kokemuksen ja koulutuksen omaavia rakennusalan ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet vesivahinkojen korjauksiin.

Meillä on myös muuttolaatikoita, joten kauttamme saa myös irtaimiston
siirron.

Kaikkiin tekemiimme kylpyhuoneremontteihin asennetaan kosteusanturit.
okt_vesivahinko_keittio.jpg

Kiinteistöjen lämpökuvaukset

Lämpökuvaus on nopea tapa paljastaa kiinteistön rakenteiden lämpöteknisiä ongelmia rakenteita rikkomatta.

Luotettavaa tietoa kiinteistön energiankulutukseen vaikuttavista lämpö- ja ilmavuodoista, jotka lisäävät energian kulutusta sekä vaikuttavat asumisviihtyvyyteen.

Sähkölaitteiden ja koneiden vikakohtien paikantaminen.
Rakenteiden sisäisten putkivuotojen paikantaminen.
Lattialämmityksen paikantaminen.

Lämpökuvausta voidaan käyttää myös osana uuden kiinteistön laadunvalvontaa, jolla varmistetaan asuntotuotannon korkea laatu.

VTT:n valvoma rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatti.
Lämpökamera alan uusinta tekniikkaa.
Tietotekniikkaan perustuva lämpökuvien analysointi ja raportointi.

okt_lampokuvaus_0706.jpg

rakennekosteuden seurantajärjestelmä humi-control-system

Luotettava, helppokäyttöinen ja edullinen kosteudenmittausjärjestelmä rakenteen pintaa rikkomatta.
Rakenteiden kosteusvaihtelujen pitkäaikaiseen seurantaan (esim. kylpyhuone) valmiissa kiinteistössä.
Ennaltaehkäisee kosteusvaurioiden syntymistä.

Antureilla voidaan seurata rakenteiden kosteutta myös pinnoitteiden asentamisen jälkeen, esimerkiksi vedeneristeen toimivuuden tarkastaminen.

Kotimainen tuote. Oulun Kosteustutkimus Oy:llä on Humi-Control-Systemin jälleenmyynti, asennus- ja mittauspalvelu.

pinnoituskelpoisuuden mittaus

Rakenteen kosteuspitoisuuden selvittäminen suhteellisena kosteutena (RH%) rt-kortiston (RT-14-10984) ohjeiden mukaisesti. Rakennustyön tai
vesivahingon jälkeisen korjaustyön aikana tulee varmistua ennen
lattioiden pinnoittamista, että betonilaatta on kuivunut riittävästi
ennen pinnoitustöihin ryhtymistä.

Betonilattian kosteusmittaus suoritetaan joko porareikämittauksella tai näytepalamenetelmällä.

Porareikämittauksessa rakenteeseen porataan määriteltyyn syvyyteen
riittävä määrä reikiä, jotka puhdistetaan, putkitetaan ja tulpataan
huolellisesti. Reikien annetaan tasaantua n. kolme vuorokautta jonka
jälkeen rei’istä mitataan rakenteen kosteusprosentti ja lämpötila.

Näytepalamenetelmässä betonilaatasta otetaan koeputkeen näytepalasia, jotka mitataan tasaantumisajan jälkeen. Rakenteen kosteus saadaan selville nopeasti ja mittauspaikan olosuhteet eivät vaikuta mittaustuloksiin.

Mittalaitteistomme on uusittu vuosien 2013-2014 aikana, käytössämme
on Vaisala HMP40S-mittapäät ja HM40-näyttölaite. Suoritamme mittapäiden kalibroinnin noin 3 kuukauden välein ja tarkistuksen jokaisen mittauksen yhteydessä.

okt_pinnoituskelpoisuusmittaus_20141205_115046-2.jpg

viemärikamerat

Viemärikameralla pystytään paikantamaan ongelmakohdat viemärissä ja vahinkojen syyt. Kameralla voidaan kuvata joko videokuvaa tai yksittäisiä still-kuvia. Kuvat lähetetään kameralta tabletille wifi-yhteydellä.

Käytössämme on kolme erikokoista kameraa:

  • 12 mm kamerapää: kela 20 m, sopii mm. lattiakaivojen kautta tehtäviin tarkastuksiin
  • 20 mm kamerapää: kela 20 m
  • 50 mm kamerapää: itsestään tasaava 60 m kela

hälykärry

Hälykärry on Oulun Kosteustutkimus Oy:n kehittelemä ja tarkkaan hiottu ratkaisu hätätilanteita varten. Kärryssä on kaikki tärkeimmät tarvikkeet vesivahingon varalle käyttövalmiiksi pakattuna. Kun hälytys tulee, pistämme kärryn auton perään ja kiidämme paikalle.

Vesivahingossa aika on ensiarvoisen tärkeässä roolissa; mitä nopeammin vahinko päästään kartoittamaan ja ensiaputyöt aloittamaan, sitä paremmin pystytään rajaamaan vahingon laajeneminen.

kosteudenhallintajärjestelmä wiiste

SolidRH on rakentamisen ja käytönaikaisen kosteuden mittaamisen sekä seurannan työkalu. Se on Suomessa työmaaolosuhteisiin ammattilaisille suunniteltu järjestelmä ulottuen mittausten suunnittelusta aina tulosten raportointiin saakka.

SolidRH –järjestelmän eri mittausantureiden avulla rakenteiden kuivumisen seuranta on kustannustehokasta ja langaton anturiteknologia mahdollistaa rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden tarkastukset myös myöhemmin pintoja rikkomatta.

Järjestelmästä hyötyvät urakoitsijat ja rakennuttajat sekä kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät.

asuntokaupan kosteusmittaus ja kuntotarkastus

On reilua asunnon myyjälle ja ostajalle, että asunnosta tehdään puolueeton kosteusmittaus alan ammattilaisen toimesta. Asuntokaupan kosteusmittaus tehdään pintoja rikkomattomin menetelmin aistinvaraisesti sekä pintakosteusmittareilla. Talotekniikan arvioimme näkyviltä osin sekä käyttäjältä saatavan informaation perusteella, myös asunnon iän huomioiden.

Asuntokaupan kuntotarkastuksessa tehdään perusteellinen selvitys asunnon rakennetyypeistä ja rakenteen kunnosta. Tarvittaessa rakenteita avataan, jotta pystymme tutkimaan ja tekemään kosteusmittaukset myös syvemmältä.

Kosteusmittauksessa ja kuntotarkastuksessa saat selville asunnon rakenteellisen kestävyyden, turvallisuuden sekä asumiskelpoisuuteen vaikuttavat puutteet, viat ja riskit.

Oulun Kosteustutkimuksella on yli 20 vuoden kokemus Oulun alueen kiinteistöistä. Tarkastuksen tekee rakennustekniikan insinööri, rakennusmestari tai VTT:n sertifioima kosteusmittaaja. Käytämme In4mo-sovellusta, jolla saamme kirjallisen raportin tehtyä lähes valmiiksi paikan päällä, ja sinä saat valmiin raportin sähköpostiisi jopa saman päivän aikana.

Rakennusten tiiveysmittaus

Ilmavuotopaikkojen kautta rakennuksen sisäilmaan voi tulla mikrobeja ja muita epäpuhtauksia. Ilmavuotopaikoissa on myös kosteuden tiivistymisestä johtuva kosteusvaurioriski.

Rakennusten tiiveydenmittaamisella varmistetaan rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta sekä rakennuksen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys.

Viralliseen tiiveysmittaukseen kuuluu ilmavuotoluvun (q50 m³ / h m²) selvittämisen lisäksi myös ilmavuotojen paikannus lämpökameran ja merkkisavun avulla sekä kirjallinen raportti. Standardin SFS-EN 13829 2000 mukainen tiiveysmittaus tehdään sisäpinnoiltaan valmiiseen rakennukseen. Ilmavuotopaikannus voidaan tehdä myös ennen sisäpintojen rakentamista, jotta mahdolliset ilmavuodotpystytään vielä korjaamaan.

Raportti toimitetaan sähköisesti yleensä jo seuraavana päivänä.

OulunKosteustutkimus Oy:llä on kattava ja ajanmukainen tiiveysmittauslaitteisto. Käytössämme on mm. Retrotec 6000 -puhallin, jossa ilmamäärä on 6-13762 m³/h.